Văn bản theo lĩnh vực: Tuyên giáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 19 -KH/BTGHU 24/07/2016 Kế hoạch số 19 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc Phân công triển khai các lớp chính trị hè năm 2016
102 57 -CV/BTG 10/07/2016 Công văn số 57 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc phối hợp tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè 2016
103 01 -KHLT/BTG – PGD&ĐT 10/07/2016 Kế hoạch liên tịch số 01 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016
104 12 -TB/BTG 07/07/2016 Thông báo số 12 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tham dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh, tháng 7/2016
105 56 -CV/BTG 30/06/2016 Công văn số 56 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác tuyên giáo năm 2016
106 36 -CV/BTG 07/04/2016 Công văn số 36 của Ban Tuyên giáo HU về việc đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2016
107 07 - TM/TG 04/04/2016 Thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và BPGV Chỉ thị 03 Quý I/2016
108 01 -CV/BPGV 04/04/2016 Công văn số 01 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 cấp huyện về việc giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
109 34 - CV/TG 27/03/2016 Công văn số 34 của Ban Tuyên giáo HU về việc gửi và sử dụng tài liệu cho đợt triển khai thông tin thời sự Quý I năm 2016
110 10 -KH/TG 22/03/2016 Kế hoạch thông tin thời sự tháng 3/2016
111 09 -KH/BTG 21/03/2016 Kế hoạch số 09-KH/BTG Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2016
112 03 -CV/BTG 21/03/2016 ông văn (gấp) về việc đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử
113 08 - TB/TG 17/03/2016 Thông báo số 08 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2016 tại tỉnh
114 07 - TB/TG 08/03/2016 Thông báo số 07 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 3/2016
115 238 -CV/BTGTU 20/06/2016 Tài liệu thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
116 07 - TB/TG 18/01/2016 Thông báo số 07 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 3/2016
117 52 - CV/BTG 28/06/2016 Công văn số 52 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền về Thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia và Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
118 07 -HD/BTGHU 25/02/2016 Hướng dẫn số 07 của Ban Tuyên giáo HU về tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
119 05-TM/TG 13/12/2016 Thư mời Hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo cơ sở thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện
120 11 - TB/TG 22/06/2016 Thông báo số 11 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tham gia tập huấn triển khai, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng
121 18 - KH/TG 16/06/2016 Kế hoạch số 18 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt 1 năm 2016 (Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 17-KH/BTG ngày 16/6/2016)
122 28 -CV/TG 28/02/2016 Công văn số 28 của Ban Tuyên giáo HU về việc đính chính thời gian truy tặng Anh hùng LLVT Nhân dân Điểu Ong
123 17 - KH/TG 15/06/2016 Kế hoạch số 17 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt 1 năm 2016
124 32 -CV/BTG 13/03/2016 Công văn số 32 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc quy định xây dựng báo cáo khoa giáo năm 2016
125 27 -CV/TG 13/12/2016 Công văn số 27 của Ban Tuyên giáo HU về việc đề nghị xây dựng báo cáo công tác phối hợp
126 06 -HD/BTGHU 18/02/2016 Hướng dẫn số 06 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
127 51-CV/BTG 06/06/2016 Công văn số 51 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu thông tin thời sự quý II/2016
128 16 -KH/TG 02/06/2016 Kế hoạch số 16 của Ban Tuyên giáo HU về việc triển khai thông tin thời sự định kỳ quý II/2016
129 15 -KH/TG 30/05/2016 Kế hoạch số 15 của Ban Tuyên giáo HU về việc kiểm tra việc sử dụng Bản tin và tủ sách ở cơ sở
130 08 - TM/BTG 29/05/2016 Thư mời (khẩn) số 08 của Ban Tuyên giáo HU về việc họp Bộ phận Giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
131 14 -KH/BTG 24/05/2016 Kế hoạch số 14 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2016 bằng hình thức trực tuyến
132 10 - TB/BTG 22/05/2016 Thông báo số 10-TB/BTGHU của Ban Tuyên giáo HU về kết quả lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016
133 49 -CV/BTGHU 24/05/2016 Công văn (khẩn) số 49 của Ban Tuyên giáo HU đề nghị bình xét khen thưởng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
134 13 -KH/BTG 12/05/2016 Kế hoạch số 13 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc phân công cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy đi nắm tình hình công tác bầu cử tại các xã, thị trấn
135 47-CV/BTG 12/05/2016 Công văn số 47 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện
136 06 - TB/TG 24/01/2016 Thông báo dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 1/2016 tại tỉnh
137 46 - CV/TG 11/05/2016 Công văn số 46 của Ban Tuyên giáo HU việc thông báo thời gian gặp mặt gương điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại tỉnh
138 45 - CV/BTGHU 08/05/2016 Công văn số 45 của Ban Tuyên giáo HU về việc đăng phát chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện trên các phương tiện truyền thông đại chúng
139 05 -TB/BTG 21/01/2016 Thông báo số 05 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện cập nhật văn bản của Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua hệ thống website http://huyenuybudang.binhphuoc.vn
140 05 -HD/BTGHU 21/01/2016 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
141 12 -KH/BTG 24/04/2016 Kế hoạch số 12-KH/BTG của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2016 bằng hình thức trực tuyến
142 127-CV/BTGHU 20/03/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
143 23 -CV/BTG 20/01/2016 Công văn (khẩn) của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc đăng ký mua tài liệu tham khảo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.
144 37-CVTG 13/04/2016 Công văn số 37 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền Festival Huế 2016
145 09 - TB/BTG 13/04/2016 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Học viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo cơ sở
146 20 - CV/TG 07/01/2016 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng
147 05/TB-TT 17/07/2019 Thông báo số 05 của TTBDCT huyện về việc xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT năm 2019 (kèm theo mẫu)
148 01-KHLT/BTG-PGD&ĐT 11/07/2019 Kế hoạch liên tịch giữa BTGHU và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
149 47-TM/BTGHU 10/07/2019 Thư mời số 47 của BTGHU về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
150 TB60 01/07/2019 Thông báo số 60 của BTG Huyện ủy về Hội nghị BCV trực tuyến tháng 7 năm 2019
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây