STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
201 08 - HD/BTG 16/08/2016 Về việc trang trí cờ Đảng, cờ Nước, khánh tiết, khẩu hiệu trong hội trường các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
202 TT-BTG 15/08/2016 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2016) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2016).
203 15-BC/BCĐ 15/08/2016 Hoạt động của Ban chỉ đạo Quý II, phương hướng nhiệm vụ Quý III/2016.
204 TH 14/08/2016 Mẫu phiếu thu hoạch học NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XII (Khối cơ quan và khối xã, thị trấn)
205 63 -CV/BTG 14/08/2016 V/v điều chỉnh đối tượng học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ngành giáo dục.
206 - CTr/HU 14/08/2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
207 232 -TB/HU 14/08/2016 Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
208 13 -TB/BTG 09/08/2016 Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
209 64 - CV/BTG 07/08/2016 V/v tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu; giữa Việt Nam – Hàn Quốc
210 19 -KH/BTGHU 24/07/2016 Phân công triển khai tại các lớp chính trị hè cho giáo viên năm 2016
211 -BC/BTG 24/07/2016 Mẫu báo cáo Kết quả triển khai chính trị hè 2016 (dành cho ban quản lý lớp học), Mẫu bài viết thu hoạch (dành cho học viên tham gia các lớp chính trị hè 2016).
212 60 -CV/BTG 24/07/2016 Công văn số 60 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức học vét Thông tin thời sự Quý II vào đợt triển khai chính trị hè năm 2016
213 2016-2021 17/07/2016 Tài liệu Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
214 BM-UBKT 15/07/2016 Các biểu mẫu văn bản của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2016
215 01 -KHLT/BTG – PGD&ĐT 10/07/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 11 – HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc bồi dưỡng chính trị, hè năm 2016 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân
216 57 -CV/BTG 10/07/2016 Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 01 -KHLT/BTG-PGD&ĐT ngày 11/7/2016 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị, hè 2016.
217 12 -TB/BTG 07/07/2016 Thực hiện theo Kế hoạch số 23 – KH/BTGTU, ngày 04/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 7/2016 bằng hình thức trực tuyến”. Tuy nhiên, vì ngày 12/7/2016 toàn huyện Bù Đăng có lịch cắt điện, nên không tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường UBND huyện được.
218 128 -CV/HU 05/07/2016 Ngày 01/7/2016, Huyện ủy Bù Đăng có ban hành Thông báo số 214-TB/HU về việc tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý II/2016.
219 214 -TB/HU 30/06/2016 Thực hiện chương trình làm việc năm 2016, Huyện ủy Bù Đăng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý II/2016 cho cán bộ chủ chốt của huyện
220 214 -TB/HU 30/06/2016 Thông báo Hội nghị Thông tin thời sự định kỳ quý II/2016 (Lớp cán bộ chủ chốt)
221 56 -CV/BTG 30/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; để làm cơ sở đánh giá, phân loại thi đua công tác tuyên giáo hàng năm đối với các cơ sở đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác Tuyên giáo năm 2016 và các năm tiếp theo
222 56 -CV/BTG 30/06/2016 Công văn 56 của Ban Tuyên giáo HU (đăng nhắc lại) về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác Tuyên giáo 2016
223 01 - KH/HU 28/06/2016 Căn cứ nội dung, chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn công tác được phân công của Huyện ủy (Đoàn 2 theo Quyết định số: 150 - QĐ/HU, ngày 24/6/2016) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng trực thuộc
224 52 - CV/BTG 28/06/2016 Thực hiện Công văn số 238 - CV/BTGTU Ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi “Tài liệu công tác thông tin đối ngoại về mối quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia thời gian gần đây” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn;
225 11 - TB/TG 22/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 20 – KH/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức tập huấn triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo đến các đồng chí báo cáo viên tham dự hội nghị
226 238 -CV/BTGTU 20/06/2016 Thông tin đối ngoại về mối quan hệ
giữa Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây
(Ban hành kèm theo Công văn 238 -CV/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
227 18 - KH/TG 16/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016.
228 17 - KH/TG 15/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016
229 06 -TM/HU 12/06/2016 Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 06 – khóa VII.
230 51-CV/BTG 06/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BTG ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thông tin thời sự quý II/2016. Để thống nhất tài liệu sử dụng cho việc thông tin một cách chính thống
231 16 -KH/TG 02/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập kế hoạch thông tin thời sự quý II/2016 cho khối cơ quan và khối xã, thị trấn
232 18 - KH/BCĐ 01/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của huyện, căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra
233 15 -KH/TG 30/05/2016 Khảo sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
234 08 - TM/BTG 29/05/2016 Họp Bộ phận giúp việc của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh
235 49 -CV/BTGHU 24/05/2016 Thực hiện công văn số 80-CV/HU ngày 20/4/2016 của Huyện ủy Bù Đăng về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
236 14 -KH/BTG 24/05/2016 Thực hiện theo Kế hoạch số 16 – KH/BTGTU, ngày 23/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2016 bằng hình thức trực tuyến”.
237 10 - TB/BTG 22/05/2016 Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016; từ ngày 4 – 6/5/2016, tại Trung tâm BDCT huyện đã diễn ra lớp tập huấn
238 22 -CV/BDVHU 12/05/2016 Phối hợp thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
239 47-CV/BTG 12/05/2016 Nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII vào cuộc sống; thực hiện Công văn số 188-CV/BTGTU ngày 11/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến”,
240 13 -KH/BTG 12/05/2016 Ngày 22/5/2016 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Để kịp thời nắm bắt tình hình công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện.
241 116 - CV/HU 12/05/2016 Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 20/6/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng sẽ tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
242 46 - CV/TG 11/05/2016 Thực hiện Kế hoạch số 21 - KH/TU ngày 10/5/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức gặp mặt các gương điển hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016
243 16/KH-HU 11/05/2016 Kế hoạch số 16 của Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
244 45 - CV/BTGHU 08/05/2016 Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đông đảo cử tri trong toàn huyện có thêm thông tin, làm cơ sở trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021;
245 03 - CV/BPGV 03/05/2016 Ngày 20/4/2016, Huyện ủy Bù Đăng có phát hành Công văn số 80-CV/HU về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
246 12 -KH/BTG 24/04/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2016
bằng hình thức trực tuyến.
247 09 - TB/BTG 13/04/2016 Thực hiện theo Kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và TTBDCT huyện về mở lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016.
248 37-CVTG 13/04/2016 Festival Huế được diễn ra từ ngày 29/04/2016 đến ngày 04/05/2016.
249 36 -CV/BTG 07/04/2016 Công văn số 36 của Ban Tuyên giáo HU về việc đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2016
250 08 - TM/UBKT 05/04/2016 Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2016.
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây