Văn bản theo người ký: Phó ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 48 - CV/BTGHU 06/05/2021 Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (kèm đề cương tuyên truyền)
2 45 - CV/BTGHU 28/04/2021 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (kèm đề cương)
3 28 - TB/BTGHU 22/04/2021 Thông báo kết quả xét khen thưởng 5 năm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW
4 09 - TM/BTGHU 12/04/2021 Thư mời hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2021
5 51 - CV/BTCHU 01/04/2021 Công văn về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư
6 06 - KH/BTGHU 10/03/2021 Kế hoạch hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý I và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XI
7 35 - CV/BTGHU 04/03/2021 Công văn vê việc tổ chức Hội nghị BCV trực tuyến tháng 3/2021
8 09 - HD/BTGHU 25/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2021
9 08 - HD/BTGHU 17/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10 40 - CV/BTCHU 27/01/2021 Công văn về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Trung cấp LLCT - HC giai đoạn 2021 - 2025
11 24 - TB/BTGHU 13/01/2021 Thông báo kết luận của Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020
12 27 - CV/BTGHU 11/01/2021 Công văn về việc treo băng rôn chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021
13 05 - HD/BTGHU 10/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng và định hướng tuyên truyền tháng 01, 02/2020
14 22-TB/BTGHU 04/01/2021 Thông báo số 22 của BTGHU về kết quả tham dự Hội nghị TTTS quý IV/2020 (kèm thống kê số liệu)
15 26-CV/BTGHU 04/01/2021 Công văn số 26 của BTGHU về việc chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020
16 06 - HD/BTGHU 04/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70 - KL/TW, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triền và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
17 27 - CV/BTGHU 04/01/2021 Công văn về việc tuyên truyền ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
18 18 - TB/BTGHU 06/12/2020 Thông báo số 18 về kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020
19 20 - CV/BTCHU 01/12/2020 Công văn số 20 về việc lấy ý kiến đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2020
20 số 08 29/11/2020 thông báo số 08 về nhập học lớp nhận thưc Đảng khóa III, kèm danh sách
21 13-BC/BTGHU 18/11/2020 Báo cáo số 13 của BTGHU về kết quả kiểm tra công tác Tuyên giáo, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các cơ sở đảng năm 2020
22 01 - HD/BTCHU 17/11/2020 Hướng dẫn số 01 Quy trình tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
23 11-BC/BTGHU 15/11/2020 Báo cáo số 11 của BTGHU về kết quả triển khai học tập NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII (kèm phụ lục thống kê số liệu CBĐV học tập và CBĐV gửi bài thu hoạch về Huyện ủy)
24 19 - CV/BTGTU 01/11/2020 công văn số 19 về tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
25 18-CV/BTGHU 28/10/2020 Công văn số 18 của BTGHU về triển khai chấm điểm thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020 (kèm tiêu chuẩn thi đua cho các cơ sở Đảng)
26 02 - TM/BTGHU 25/10/2020 Thư mời số 02 về Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10/2020
27 04 - HD/BTGHU 19/10/2020 hướng dẫn số 04 về định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền tháng 10, 11/2020
28 04-KH/BTGHU 18/10/2020 Kế hoạch 04 của BTGHU triển khai NQ Đại hội Đảng bộ huyện khó VIII (bổ sung nội dung, thành phần viết bài thu hoạch)
29 16-CV/BTGHU 11/10/2020 Công văn số 16 của BTGHU về việc dự sinh hoạt tại một số Chi, Đảng bộ.
30 13-TB/BTGHU 07/10/2020 Thông báo số 13 của BTGHU kết quả tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Tuyên giáo quý III/2020 do BTG Tỉnh ủy tổ chức
31 07 - BC/BTGHU 05/10/2020 báo cáo số 07 về kết quả thực hiện Kế hoạch số 01 - KH/HU ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
32 15-CV/BTGHU 05/10/2020 Công văn số 15 của BTGHU về việc lập danh sách giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử tại các trường học trên địa bàn huyện (kèm mẫu danh sách)
33 13-CV/BTGHU 28/09/2020 Công văn số 13 của BTGHU về việc thiết lập và quản lý trang Facebook tuyên truyền
34 11-TB/BTGHU 21/09/2020 Thông báo số 11 của BTGHU kết quả tham dự Hội nghị trực tuyến tháng 9/2020 (ngày 18/9/2020)
35 10-TB/BTGHU 20/09/2020 Thông báo số 10 (KHẨN) của BTGHU tổ chức Lớp thứ 3 Thông tin thời sự quý III/2020 cho toàn thể đảng viên
36 09 - CV/BTGHU 14/09/2020 Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
37 08-TB/BTGHU (KHẨN) 13/09/2020 Thông báo khẩn số 08 của BTGHU về việc hoãn tổ chức lớp thứ 3, Thông tin thời sự quý III cho toàn thể đảng viên
38 02 - KH/BTGHU 09/09/2020 Kế hoạch tổ chức thông tin thời sự định kỳ quý III năm 2020 dành cho toàn thể đảng viên trên địa bàn huyện
39 04 - CV/BTGHU 09/09/2020 Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (kèm đề cương tuyên truyền)
40 06 - TB/BTGHU 09/09/2020 Thông báo của BTGHU về kết quả tham dự hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173, Chỉ thị 43 và Chỉ thị 44 của Ban Bí thư
41 03 - CV/BTCHU 07/09/2020 Công văn về việc đổi thẻ khám bệnh tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Tỉnh
42 03 - CV/BTGHU 03/09/2020 Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
43 02 - HD/BTGHU 03/09/2020 hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tình Bình Phước lần thứ V
44 05-TB/BTGHU 03/09/2020 Thông báo tổ chức hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận 173, Chỉ thị 43 và Chỉ thị 44 của Ban Bí thư
45 01 - TB/TC 02/09/2020 Giới thiệu chữ ký của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
46 04 - TB/BTGHU 02/09/2020 Giới thiệu chữ ký của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
47 01 - TM/BTGHU 30/08/2020 thư mời hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 7,8/2020
48 04-TB/HU 23/08/2020 Thông báo 04-TB/HU: Giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Đăng Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
49 MẪU BC CHÍNH TRỊ HÈ 16/08/2020 Mẫu báo cáo kết quả tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè 2020 (dành cho Đảng ủy xã, thị trấn và Chi bộ trường học trực thuộc Huyện ủy)
50 03-TB/BTGHU (KHẨN) 16/08/2020 Thông báo khẩn của BTGHU về thay đổi thời gian trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè 2020 (lớp ngày 19/8/2020)
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây