01. Xác nhận vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: Mã số hồ sơ: 256599

Thứ ba - 13/06/2017 23:36 245 0

a.Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Hàng năm, ngày sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có nhu cầu vay vốn để sản xuất liên hệ UBND xã đ được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký vay vốn

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống các xã  thuộc vùng khó khăn, có đ 2 tiêu chí sau:

+ Có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 250.000 đồng/người/tháng trở xung đi với khu vực thành thị.

+ Hộ có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% trở xuống theo chuẩn nghèo của địa phương đó quy định.

.- Bước 02: y ban nhân dân cấp xã giao tng thôn tập hợp danh sách đăng ký vay vốn; chủ trì, phối hợp với đại diện các t chức chính trị - xã hội tại thôn, có sự tham gia của đại diện một số hộ gia đình trong danh sách tổ chức họp bình xét, phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, ưu tiên những hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được vay theo Quyết định số 32/2007/QĐg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

- Bước 03: UBND cấp xã tổ chức bình xét công khai, xếp loại ưu tiên, lập danh sách đối tượng thụ hưởng hàng năm gửi Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đ, hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cách làm ăn, xoá đói giảm nghèo gửi Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy đ nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất và khế ước nhận nợ;

+ Danh sách tập hợp của thôn;

+ Sổ hộ khẩu, CMND (bản chính), sổ hộ nghèo ( nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30  ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cấp xã 18 ngày

- Cấp huyện 12 ngày làm việc

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân                                                              

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hợp đồng vay vốn.                                 

h) Lệ phí:   không                                       

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   

- Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2012/QĐ-ttGg, có nơi cư trú hợp pháp, có trong danh sách do Ủy ban nhân dân cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

Có phương án hoặc nhu cầu sử dụng vốn vay đ sản xuất, kinh doanh được chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản hỗ trợ gia đình lập hoặc xác nhận;

- Phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không được sử dụng khoản vốn vay đ gửi lại vào các Ngân hàng khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

 - Thông tư số 02/2013/TT-UBDT ngày 24/6/2013 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một s điều Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát trin sản xuất đi với hộ dân tộc thiu s đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây