02. Xác nhận vay vốn giải quyết việc làm: Mã số hồ sơ: 256600

Thứ ba - 13/06/2017 23:36 269 0

a.Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề; đối tượng cần vay vốn đ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn nước ngoài; các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc vùng xa hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây gọi là Chương trình 135). Có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm đến UBND cấp xã.

- Bước 02: Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố. Chỉ đạo việc thành lập và chấp thuận hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tổ chức và chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình xoá đói, giảm nghèo cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc bình xét hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn bảo đảm dân chủ và công khai; xác nhận danh sách hộ nghèo vay vốn gửi UBND cấp huyện giải quyết.

- Bước 03: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin vay vốn;

+ Hộ khẩu, CMND bản chính để đối chiếu, sổ sổ hộ nghèo (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận dủ hổ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Hộ gia đình, cá nhân                                                              

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hợp đồng vay vốn

h) Lệ phí:  Không                                 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm:   không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/202 của Chính phủ quy định về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác

- Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay đối với người lao động làm việc nước ngoài.

 

03. Xác nhận vay vốn xóa đói giảm nghèo: Mã số hồ sơ: 256602

a.Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Hộ gia đình, cá nhân  thuộc diện hộ nghèo có nhu cầu vay vốn xóa đói giảm nghèo làm đơn gửi đến UBND cấp xã.

- Bước 02: Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, xác nhận danh sách hộ nghèo vay vốn gửi UBND cấp huyện giải quyết.

- Bước 03: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

b) Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin vay vốn;

+ Sổ hộ nghèo, Hộ khẩu, CMND bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ:  01bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Hộ gia đình, cá nhân                              

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã xác nhận hợp đồng vay vốn

h) Lệ phí:  không                                           

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   hộ nghèo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/202 của Chính phủ quy định về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây