STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 58 - CV/HU 02/12/2020 Công văn số 58 về công tác phòng, chống dịch covid - 19
2 20 - CV/BTCHU 02/12/2020 Công văn số 20 về việc lấy ý kiến đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2020
3 02 - KH/BTCHU 02/12/2020 Kế hoạch số 02 phân bổ thời gian thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
4 số 08 30/11/2020 thông báo số 08 về nhập học lớp nhận thưc Đảng khóa III, kèm danh sách
5 TB/UBKTHU 23/11/2020 Thông báo kết quả chấm điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các Chi, Đảng bộ cơ sở năm 2020
6 13-BC/BTGHU 19/11/2020 Báo cáo số 13 của BTGHU về kết quả kiểm tra công tác Tuyên giáo, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các cơ sở đảng năm 2020
7 01 - HD/BTCHU 18/11/2020 Hướng dẫn số 01 Quy trình tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
8 11 - TB/BTCHU 18/11/2020 thông báo số 11 về triệu tập lớp Trung cấp chính trị năm 2020 (kèm danh sách)
9 10 - TB/BTCHU 18/11/2020 Thông báo số 10 giới thiệu chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
10 17-TB/BTGHU 17/11/2020 Thông báo số 17 của BTGHU về kết quả tham dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2020
11 39-CV/HU 17/11/2020 39-CV/HU: V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp 2020
12 11-BC/BTGHU 16/11/2020 Báo cáo số 11 của BTGHU về kết quả triển khai học tập NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII (kèm phụ lục thống kê số liệu CBĐV học tập và CBĐV gửi bài thu hoạch về Huyện ủy)
13 54-QĐ/HU 13/11/2020 54-QĐ/HU: v/v kiện toàn thành viên BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện.
14 55-QĐ/HU 13/11/2020 55-QĐ/HU: v/v kiện toàn thành viên Ban biêt tập Trang thông tin điện tử (Website) Huyện ủy Bù Đăng trên mạng Internet.
15 56-QĐ/HU 13/11/2020 56-QĐ/HU: : v/v kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2020-2025.
16 53-QĐ/HU 13/11/2020 56-QĐ/HU: v/v kiện toàn thành viên Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện giai đoạn 2020-2025.
17 52-QĐ/HU 13/11/2020 52-QĐ/HU: : v/v kiện toàn thành viên BQL và Tổ giúp việc các lớp học tập Nghị quyết, TTTS đối với cán bộ, đảng viên, công chức.
18 09-TB/BTCHU 12/11/2020 09-TB/BTCHU: triển khai công tác đánh giá, phân loại cơ sở đảng, đảng viên năm 2020.
19 16 - CV/BTCHU 11/11/2020 Công văn số 16 về chấm điểm công tác Tổ chức năm 2020
20 KH số 01 - KH/BTCHU 11/11/2020 Kế hoạch số 01 về phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phân loại cơ sở Đảng năm 2020
21 08 - TB/BTCHU 11/11/2020 Thông báo số 08 về chiêu sinh lớp nhận thức về Đảng đợt 2/202 (kèm DS trích ngang)
22 47-TB/HU 09/11/2020 Thông báo 47-TB/HU: v/v điều chỉnh thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp ủy cấp xã, NK 2020-2025
23 40-CV/HU 09/11/2020 Công văn 40-CV/HU: v/v báo cáo tổng kết năm 2020 và đăng ký chương trình làm việc năm 2021
24 20-CV/BTGHU 06/11/2020 Công văn số 20 của BTGHU về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2020 (hình thức trực tuyến)
25 01-CTr/UBKTHU ngày 06/11/2020 06/11/2020 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025
26 14 - CV/BTCHU 05/11/2020 Công văn số 14 về việc thực hiện một số nội dung theo quy định 213 của Bộ Chính trị (kèm hướng dẫn số 33 - HD/BTCTW)
27 DỰ THẢO VK TRÌNH ĐHXIII 03/11/2020 Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gồm 04 văn bản)
28 19 - CV/BTGTU 02/11/2020 công văn số 19 về tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
29 06-KH/HU 02/11/2020 Kế hoạch 06-KH/HU: Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
30 35-CV/HU 02/11/2020 Công văn 35-TB/HU: v/v lãnh đạo Đại hội Hội Khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
31 18-CV/BTGHU 29/10/2020 Công văn số 18 của BTGHU về triển khai chấm điểm thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020 (kèm tiêu chuẩn thi đua cho các cơ sở Đảng)
32 02 - TM/BTGHU 26/10/2020 Thư mời số 02 về Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10/2020
33 07/TB - TT 23/10/2020 Thông báo số 07 về nhập học lớp đảng viên mới khóa II/2020
34 12 - CV/BTCHU 23/10/2020 Công văn số 12 về lập danh sách và phân tích chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, chi, đảng bộ cơ sở (kèm theo mẫu)
35 04-CV/UBKTHU ngày 22/10/2020 22/10/2020 Về việc chấm điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020
36 39 - TB/BTCHU 21/10/2020 Thông báo số 39 về giới thiệu chữ ký đồng chí Trần Ngọc Công - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
37 07 - TB/BTCHU 21/10/2020 Thông báo số 07 về phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo và các chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy
38 MẪU BÀI THU HOẠCH 20/10/2020 Mẫu Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII (dùng cho tất cả đảng viên)
39 04 - HD/BTGHU 20/10/2020 hướng dẫn số 04 về định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền tháng 10, 11/2020
40 04-KH/BTGHU 19/10/2020 Kế hoạch 04 của BTGHU triển khai NQ Đại hội Đảng bộ huyện khó VIII (bổ sung nội dung, thành phần viết bài thu hoạch)
41 05-KH/BTGHU 19/10/2020 Kế hoạch số 05 của BTGHU kiểm tra công tác Tuyên giáo và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020
42 03-KH/BTGHU 16/10/2020 Kế hoạch số 03 của BTGHU triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII cho toàn thể đảng viên trên địa bàn huyện
43 15 - TB/BTGHU 16/10/2020 Thông báo số 15 về kết quả thông tin thời sự định kỳ quý III/2020
44 16 - TB/BTGHU 16/10/2020 Thông báo số 16 thành phần tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2020
45 02-HD 13/10/2020 Hướng dẫn 02-HD/BCĐ QCDC: tiêu chí đành giá, xếp loại thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở
46 16-CV/BTGHU 12/10/2020 Công văn số 16 của BTGHU về việc dự sinh hoạt tại một số Chi, Đảng bộ.
47 14 - TB/BTGHU 09/10/2020 Thông báo số 14 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2020
48 13-TB/BTGHU 08/10/2020 Thông báo số 13 của BTGHU kết quả tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Tuyên giáo quý III/2020 do BTG Tỉnh ủy tổ chức
49 10 - CV/BTCHU 07/10/2020 Công văn số 10 về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác chuyển Đảng chính thức, kết nạp Đảng và xóa tên và viên
50 26-QĐ/HU 06/10/2020 Quyết định 26-QĐ/HU: v/v kiện toàn thành viên BCĐ và Tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây