Văn bản theo cơ quan ban hành: Huyện ủy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 432-BC/HU 21/11/2019 Báo cáo 432-BC/HU: kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.
2 09-CV/BCĐ 20/11/2019 Công văn số 09 của BCĐ 624 về việc đôn đốc thu, nộp quỹ xây dựng Nhà nghĩa tình đảng viên năm 2019
3 721-CV/HU 13/11/2019 Công văn 721-CV/HU: v/v báo cáo tổng kết năm 2019 và đăng ký chương trình làm việc năm 2020
4 826-TB/HU 25/10/2019 Thông báo số 826 của Huyện ủy về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
5 817-TB/HU 15/10/2019 Thông báo 817-TB/HU : Hội nghị Thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở (lần thứ 5, tháng 10/2019)
6 172-SL/HU 14/10/2019 Sao lục 172-SL/HU: Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019: v.v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
7 08-TB/BCĐ 14/10/2019 Thông báo 08 của BCĐ624 kết quả đảng viên được hỗ trợ xây dựng "nhà nghĩa tình đảng viên" đợt 2/2019
8 704-CV/HU 10/10/2019 Công văn 704-CV/HU: v/v lãnh đạo tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019
9 697-CV/HU 01/10/2019 Công văn 697-CV/HU: v/v tổ chức Hội nghị hướng dẫn biên tập văn kiện trình tại Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
10 692-QĐ/HU 30/09/2019 Quy định 692-QĐ/HU: v/v ban hành chế độ khám, điều trị bệnh và trợ cấp mai táng phí đối với cán bộ và đối tượng chính sách thuộc thẩm quyền của cấp huyện
11 694-CV/HU 26/09/2019 Công văn 694-CV/HU: v/v thực hiện công tác vận động và thu nộp quỹ xây dựng "Nhà nghĩa tình đảng viên" năm 2019
12 693-CV/HU 23/09/2019 Công văn 693-CV/HU: v.v triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
13 38-TM/HU 23/09/2019 Thư mời 38-TM/HU: Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 29 (Mở rộng)
14 113-KH/HU 19/09/2019 Kế hoạch 113-KH/HU: Tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 29 (mở rộng) Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
15 DS 18/09/2019 Danh sách thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Bù Đăng năm 2019
16 62-BC/BCĐ 10/09/2019 Báo cáo 62-BC/BCĐ QCDC: tự kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2019
17 07-CV/BCĐ 10/09/2019 Công văn số 07 của BCĐ571 về việc chuẩn bị tổ chức lễ bàn giao "Nhà nghĩa tình đảng viên" đợt I/2019
18 788-TB/HU 09/09/2019 Thông báo 788-TB/HU: v.v triệu tập lớp tập huấn về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình phước, qua hệ thống trực tuyến từ tỉnh đến huyện
19 689-CV/HU 09/09/2019 Công văn 689-CV/HU: v/v tiếp tục thực hiện NQTW7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
20 687-CV/HU 09/09/2019 Công văn 687-CV/HU: v/v triệu tập lớp tập huấn qua hệ thống trực tuyến
21 780TB/HU 04/09/2019 Thông báo 780-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, diện BTV HU quản lý (lớp thứ 10-2019)
22 779-TB/HU 04/09/2019 Thông báo 779-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy huyện (lớp thứ 5-2019)
23 111-KH/HU 30/08/2019 Kế hoạch 111 của HU tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019
24 683-CV/HU 29/08/2019 Công văn 683 của HU về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
25 768-TB/HU 27/08/2019 Thông báo 768-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy huyện (lớp thứ 4/2019)
26 681-CV/HU 26/08/2019 Công văn 681-CV/HU: v/v đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020
27 671-QĐ/HU 23/08/2019 Quyết định 671-QĐ/HU: v/v thay đổi, bổ sung thành viên BCĐ thực hiện chương trình xây dựng nhà "Đại đoàn kết " trên địa bàn huyện
28 766-TB/HU 23/08/2019 Thông báo 766-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện BTV HU quản lý (Lớp thứ 9/2019)
29 678-CV/HU 21/08/2019 Công văn 678-CV/HU: v/v tăng cường chỉ đạo, năm tình hình khai giảng năm học mới 2019-2020
30 156-SL/HU 14/08/2019 Công văn: 3096-CV/TU: v/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
31 764-TB/HU 14/08/2019 Thông báo 764-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy huyện (lớp thứ 3.2019)
32 674-CV/HU 13/08/2019 Công văn 674 của HU về việc triển khai kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện kết luận số 38-KL/TW (kèm các VB có liên quan)
33 36-CT/HU 10/08/2019 Chỉ thị 36-CT/HU: Về tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành kịp thời ứng phó với các tình huống mưa lũ trên địa bàn huyện Bù Đăng
34 756-TB/HU 05/08/2019 Thông báo 756-TB/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV HU quản lý (lớp thứ 7.2019)
35 653-QĐ/HU 30/07/2019 Quyết định 653-QĐ/HU: v/v thay đổi thành viên BCĐ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện
36 666-CV/HU 26/07/2019 Công văn 666-CV/HU: v/v phê bình các chi, đảng bộ tham dự không đủ thành phần tại Hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo tháng 6 và hội nghị TTTS quý II/2019
37 662-CV/HU 23/07/2019 Công văn: v/v tiếp tục tập trung các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
38 559-QĐ/HU 05/12/2018 Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật (của BTV, BCH và UBKTHU)
39 Số -KH/HU “Dự thảo” 01/11/2016 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các cơ sở đảng tham khảo để chuẩn bị trước dự thảo Kế hoạch của đơn vị)
40 15-BC/BCĐ 16/08/2016 Hoạt động của Ban chỉ đạo Quý II, phương hướng nhiệm vụ Quý III/2016.
41 16/KH-HU 12/05/2016 Kế hoạch số 16 của Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
42 232 -TB/HU 15/08/2016 Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
43 - CTr/HU 15/08/2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
44 TH 15/08/2016 Mẫu phiếu thu hoạch học NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XII (Khối cơ quan và khối xã, thị trấn)
45 231 -TB/HU 10/08/2017 Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
46 02 -KH/ĐKT 18/07/2019 Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2016
47 128 -CV/HU 06/07/2016 Ngày 01/7/2016, Huyện ủy Bù Đăng có ban hành Thông báo số 214-TB/HU về việc tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý II/2016.
48 214 -TB/HU 01/07/2016 Thông báo Hội nghị Thông tin thời sự định kỳ quý II/2016 (Lớp cán bộ chủ chốt)
49 214 -TB/HU 01/07/2016 Thực hiện chương trình làm việc năm 2016, Huyện ủy Bù Đăng tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý II/2016 cho cán bộ chủ chốt của huyện
50 2016-2021 18/07/2016 Tài liệu Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây