Văn bản theo cơ quan ban hành: Huyện ủy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 160-CV/BTGHU 26/09/2022 Về việc thay đổi lịch tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 3-2022
2 67-KH/HU 22/09/2022 Kế hoạch 67-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở tháng 10/2022
3 421-Cv/HU 31/08/2022 Công văn 421-CV/HU: Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022
4 61-KH/HU 19/08/2022 Kế hoạch 61-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 8/2022
5 541-TB/HU 18/07/2022 Thông báo 541-TB/HU: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
6 Số 540-TB/HU 09/07/2022 Thông báo Hội nghị trực tuyến TTTS định kỳ cho cán bộ huyện và cơ sở
7 Số 57-TB/BTGHU 03/07/2022 Hội nghị BCV tháng 7-2022
8 Số 56-TB/BTGHU 23/06/2022 Thông báo Hội nghị BCV tháng 6-2022
9 390-cv/hu 13/06/2022 Công văn 390-CV/HU: Về việc bổ sung Lịch làm việc tuần 24-2022
10 504-TB/HU 03/06/2022 Thông báo 504-TB/HU:Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới đất liền năm 2022
11 383-CV/HU 31/05/2022 Công văn 383-CV/HU:Về việc điều chỉnh Lịch làm việc tuần 22/2022
12 381-CV/HU 27/05/2022 Công văn 381-CV/HU:Về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
13 498-TB/HU 12/05/2022 Thông báo 498-TB/HU: V/v tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14 373-CV/Hu 09/05/2022 Công văn 373-CV/HU: v/v bổ sunh lịch làm việc tuần 19/2022
15 370-CV/HU 05/05/2022 Công văn 370-CV/HU: V/v bổ sung Lịch làm việc tuần 18/2022
16 03 - KH/BCĐ 22/04/2022 Kế hoạch tái bản, bổ sung cuốn Truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Nghĩa Trung anh hùng
17 02 - KH/BCĐ 295 22/04/2022 Kế hoạch tái bản, bổ sung các bộ tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương năm 2022
18 48-KH/HU 14/04/2022 Kế hoạch 48-KH/HU: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
19 463-TB/HU 29/03/2022 Thông báo 463 của HU về việc tham dự HN triển khai thực hiện Đề án 03 và Kế hoạch 64 của Tỉnh ủy về công tác chính trị tư tưởng
20 332-CV/HU 28/03/2022 Công văn 332-CV/HU: v/v điều chỉnh, bổ sung lịch làm việc tuần 13/2022
21 Công văn 329-CV/HU 23/03/2022 Công văn 329-CV/HU: v/v bổ sung Lịch làm việc tuần 12/2022
22 321-CV/HU 16/03/2022 Công văn 321-CV/HU:Về việc điều chỉnh, bổ sung Lịch làm việc tuần 11/2022
23 01-TB/BQL 08/03/2022 Thông báo kết quả thành phần dự Hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo cũa huyện và cơ sở tháng 02/2022
24 313-CV/HU 17/02/2022 Công văn: 313-CV/HU: V/v tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
25 43-KH/HU 17/02/2022 Kế hoạch 43-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 02/2022
26 305-CV/HU 17/01/2022 Công văn 305-CV/HU: v/v bổ sung lịch làm việc tuần 03/2022
27 38-KH/HU 30/11/2021 Kế hoạch 38-KH/HU: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025
28 36-KH/HU 19/11/2021 Kế hoạch 36-KH/HU: Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
29 14-HD/ BCĐ QCDC 21/10/2021 Hướng dẫn 14-HD/BCĐ QCDC: Tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện Quy chế dân chủ đối với các loại hình cơ sở.
30 31-KH/HU 28/10/2021 Kế hoạch 31-KH/HU:Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”
31 261-CV/HU 26/10/2021 Công văn 261-CV/HU: V/v điều chỉnh, bổ sung lịch làm việc của TT, BTV Huyện uỷ tuần 43/2021
32 259-CV/HU 23/10/2021 Công văn 259-CV/HU: Chấn chỉnh việc đăng ký lịch làm việc và gửi tài liệu các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ
33 366-TB/HU 20/10/2021 Thông báo 366-TB/HU: Thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở tháng 10/52021
34 255-CV/HU 11/10/2021 255-CV/HU: v.v điều chỉnh và bổ sung Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện uỷ
35 28-KH/HU 24/09/2021 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 23/3/2021 của BTV TU v/v thực hiện chình sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Bù Đăng giai đoạn 2021-2025
36 247-CV/HU 22/09/2021 Công văn 247-CV/HU: v/v điều chình bổ sung lịch làm việc tuần 38 của TT và BTVHU.
37 244-CV/HU 17/09/2021 Công văn 244-CV/HU: v/v quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
38 231-CV/HU 26/08/2021 Công văn 231-CV/HU: v.v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021
39 22-KH/HU 25/08/2021 Kế hoạch 22-KH/HU: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của TU về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bù Đăng
40 219-CV/HU 10/08/2021 Công văn 219-CV/HU: Lịch bổ sung tuần 32/2021
41 326-TB/HU 28/07/2021 Thông báo 209-TB/HU: v/v giới thiệu chữ ký, số điện thoại của Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Bù Đăng, nhiệm kỳ 2020-2025
42 209-CV/HU 28/07/2021 Công văn 209-CV/HU: v/v bổ sung lịch làm việc tuần 30/2021
43 207-CV/HU 22/07/2021 Công văn 207-CV/HU: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
44 TB ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA 06/07/2021 Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra 117
45 195 - CV/HU 05/07/2021 Công văn về việc tăng cường cài đặt Bluzone, khai báo y tế điện tử qua mã QR và công tác tuyên truyền phòng, chống covid - 19
46 10-TM/HU 05/07/2021 Thư mời 10-TM/HU: dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền Covid-19, Cài đặt Bluezone và VissI
47 184-CV/HU 14/06/2021 Công văn 184: v/v điều chỉnh bổ sung lịch làm việc tuần 24 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
48 18-KH/HU 11/06/2021 Kế hoạch số 18 của Huyện ủy về tổ chức HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT và HN học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021
49 164-Cv/HU 21/05/2021 Công văn 166-CV/HU: v/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
50 60 - CV/BTCHU 20/05/2021 Công văn về việc báo cáo số liệu nguổn kết nạp đảng viên
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây