Văn bản theo người ký: Trưởng Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Các VB phân loại (rar) chính thức 26/11/2019 Các văn bản của BTCTU về phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 (chính thức), các đơn vị căn cứ để thực hiện
2 09-CV/BCĐ 20/11/2019 Công văn số 09 của BCĐ 624 về việc đôn đốc thu, nộp quỹ xây dựng Nhà nghĩa tình đảng viên năm 2019
3 66-TB/TC 20/11/2019 Thông báo 66 của BTCHU về việc mua sổ tay xây dựng Đảng năm 2020
4 228-CV/BTGHU 23/10/2019 Công văn 228 của BTGHU về thay đổi, bổ sung nội dung thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019 (kèm tiêu chí thi đua 2019)
5 08-TB/BCĐ 14/10/2019 Thông báo 08 của BCĐ624 kết quả đảng viên được hỗ trợ xây dựng "nhà nghĩa tình đảng viên" đợt 2/2019
6 03-QĐ/BTC 27/09/2019 Quyết định số 03 của BTC Hội thi về việc ban hành Quy chế hội thi báo cáo viên giỏi huyện Bù Đăng năm 2019
7 02-TB/BTC 27/09/2019 Thông báo số 02 của BTC Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Bù Đăng về việc triệu tập thí sinh tham gia Hội thi
8 63-HD/BCĐ 26/09/2019 Hướng dẫn 63 của BCĐ thực hiện QCDC cơ sở Hướng dẫn Tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở (kèm các tiêu chí đánh giá)
9 22-HD/BTGHU 13/09/2019 Hướng dẫn số 22 của BTGHU tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Bù Đăng năm 2019
10 07-CV/BCĐ 10/09/2019 Công văn số 07 của BCĐ571 về việc chuẩn bị tổ chức lễ bàn giao "Nhà nghĩa tình đảng viên" đợt I/2019
11 69-KH/BTGHU 26/08/2019 Kế hoạch 69 của BTGHU về việc Tổ chức hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9/2019
12 28-KH/BDVHU 21/08/2019 Kế hoạch 28 của BDVHU kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
13 17-TB/BCĐ 20/08/2019 Thông báo số 17 của BCĐ cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" về phân bổ số lượng học sinh được nhận học bổng đối với 16 xã, thị trấn năm 2019
14 123-CV/BTCHU 24/07/2019 Công văn 123 của BTCHU v/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị
15 01-KHLT/BTG-PGD&ĐT 20/07/2019 Kế hoạch liên tịch số 01 giữa BTGHU và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 (Đăng nhắc lại)
16 01 - KH/ĐKT3 20/09/2016 Kế hoạch kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy
17 14 - TB/TG 06/10/2016 Thông báo số 14 của Ban Tuyên giáo HU về việc tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2016
18 DS 07/10/2016 Mẫu danh sách trích ngang của cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện
19 76 - CV/TG 11/10/2016 CV số 76 của Ban Tuyên giáo HU về việc góp ý vào dự thảo BC công tác Tuyên giáo và khoa giáo Quý III/2016
20 22 - KH/TG 18/07/2019 Kế hoạch số 22 của Ban Tuyên giáo HU về việc kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2016
21 23 - KH/TG 18/10/2016 Kế hoạch số 23 của Ban Tuyên giáo HU về tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt 2/2016
22 56 -CV/BTG 01/07/2016 Công văn 56 của Ban Tuyên giáo HU (đăng nhắc lại) về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác Tuyên giáo 2016
23 24 -KH/BTG 18/07/2019 Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2016
24 08 - HD/BTG 18/08/2016 Hướng dẫn 08 ngày 17/8/2016 của Ban Tuyên giáo HU (có điều chỉnh nội dung khẩu hiệu) về việc trang trí cờ Đảng, cờ nước, hội trường sau Đại hội
25 79 -CV/BTG 10/11/2016 Công văn số 79 của Ban Tuyên giáo HU về việc đính chính nội dung khẩu hiệu trang trí hội trường
26 16 - TB/TG 28/11/2016 Thông báo số 16 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2016 đối với các cơ sở đảng
27 17 - TB/BTG 28/11/2016 Thông báo số 17 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với các cơ sở đảng năm 2016
28 18 - TB/TG 30/11/2016 Thông báo số 18 ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo HU về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên Tháng 12/2016 tại tỉnh (bằng hình thức trực tuyến).
29 81 -CV/TG 05/12/2016 Công văn số 81-CV/HU ngày 5/12/2016 của Ban Tuyên giáo HU v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước.
30 19 - TB/BTG 09/12/2016 Thông báo số 19 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03 và kỷ cương kỷ luật hành chính năm 2016 (Thay cho Thông báo số 17 ngày 28/11/2016)
31 20 - TB/TG 09/12/2016 Thông báo số 20 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm công tác Tuyên giáo năm 2016 đối với các cơ sở đảng trực thuộc HU (Thay cho Thông báo số 16 ngày 28/11/2016)
32 83 -CV/BTG 16/12/2016 Công văn số 83 của Ban Tuyên giáo HU về việc tiếp tục định hướng tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước.
33 72 - BC/TG 27/12/2016 Báo cáo số 72 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả công tác kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016
34 21 -TB/TG 29/12/2016 Thông báo số 21-TB/BTGHU của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập Nghị quyết HN lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII
35 84 -CV/BTG 29/12/2016 Công văn số 84 của Ban Tuyên giáo HU về việc thực hiện gửi văn bản về Ban Tuyên giáo HU qua hộp thư điện tử
36 22 -TB/TG 30/12/2016 Thông báo số 22 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập NQ Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI (có điều chỉnh, bổ sung thành phần BCV đứng lớp tại các xã và hướng dẫn viết bài thu hoạch)
37 09 -HD/BTGHU 04/01/2017 Hướng dẫn số 09 của Ban Tuyên giáo HU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
38 14 - TM/TG 11/01/2017 Thông báo số 59 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019 Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016
39 71 - CV/BTG 14/09/2016 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bản Thông báo nội bộ Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
40 20 -KH/BTG 25/08/2016 Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2016 bằng hình thức trực tuyến.
41 67- CV/TG 22/08/2016 V/v gửi tài liệu triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
42 08 - HD/BTG 17/08/2016 Về việc trang trí cờ Đảng, cờ Nước, khánh tiết, khẩu hiệu trong hội trường các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.
43 66 - CV/TG 17/08/2016 V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cấp xã, thị trấn.
44 TT-BTG 16/08/2016 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2016) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2016).
45 64 - CV/BTG 08/08/2016 V/v tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu; giữa Việt Nam – Hàn Quốc
46 13 -TB/BTG 10/08/2016 Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
47 63 -CV/BTG 15/08/2016 V/v điều chỉnh đối tượng học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ngành giáo dục.
48 60 -CV/BTG 25/07/2016 Công văn số 60 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức học vét Thông tin thời sự Quý II vào đợt triển khai chính trị hè năm 2016
49 -BC/BTG 25/07/2016 Mẫu báo cáo Kết quả triển khai chính trị hè 2016 (dành cho ban quản lý lớp học), Mẫu bài viết thu hoạch (dành cho học viên tham gia các lớp chính trị hè 2016).
50 19 -KH/BTGHU 25/07/2016 Phân công triển khai tại các lớp chính trị hè cho giáo viên năm 2016
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây