Văn bản theo người ký: Trưởng Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 13 -TB/BTG 09/08/2016 Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
100 63 -CV/BTG 14/08/2016 V/v điều chỉnh đối tượng học Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ngành giáo dục.
101 60 -CV/BTG 24/07/2016 Công văn số 60 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức học vét Thông tin thời sự Quý II vào đợt triển khai chính trị hè năm 2016
102 -BC/BTG 24/07/2016 Mẫu báo cáo Kết quả triển khai chính trị hè 2016 (dành cho ban quản lý lớp học), Mẫu bài viết thu hoạch (dành cho học viên tham gia các lớp chính trị hè 2016).
103 19 -KH/BTGHU 24/07/2016 Phân công triển khai tại các lớp chính trị hè cho giáo viên năm 2016
104 BM-UBKT 15/07/2016 Các biểu mẫu văn bản của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2016
105 57 -CV/BTG 10/07/2016 Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 01 -KHLT/BTG-PGD&ĐT ngày 11/7/2016 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị, hè 2016.
106 01 -KHLT/BTG – PGD&ĐT 10/07/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 11 – HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc bồi dưỡng chính trị, hè năm 2016 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân
107 56 -CV/BTG 30/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; để làm cơ sở đánh giá, phân loại thi đua công tác tuyên giáo hàng năm đối với các cơ sở đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành tiêu chuẩn thi đua công tác Tuyên giáo năm 2016 và các năm tiếp theo
108 36 -CV/BTG 07/04/2016 Công văn số 36 của Ban Tuyên giáo HU về việc đăng ký danh sách tham gia lớp tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2016
109 07 - TM/TG 04/04/2016 Thư mời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và BPGV Chỉ thị 03 Quý I/2016
110 01 -CV/BPGV 04/04/2016 Công văn số 01 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 cấp huyện về việc giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
111 9-TM/HU 03/04/2016 Thư mời của Ban Dân vận HU về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận Quý I/2016
112 10 -KH/TG 22/03/2016 Kế hoạch thông tin thời sự tháng 3/2016
113 09 -KH/BTG 21/03/2016 Kế hoạch số 09-KH/BTG Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2016
114 03 -CV/BTG 21/03/2016 Công văn đính chính khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử(gấp)
115 07 - TB/TG 08/03/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ với những nội dung và thành phần cụ thể như sau:
116 238 -CV/BTGTU 20/06/2016 Thông tin đối ngoại về mối quan hệ
giữa Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây
(Ban hành kèm theo Công văn 238 -CV/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
117 07 - TB/TG 18/01/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016. Được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ với những nội dung và thành phần cụ thể như sau:
118 52 - CV/BTG 28/06/2016 Thực hiện Công văn số 238 - CV/BTGTU Ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi “Tài liệu công tác thông tin đối ngoại về mối quan hệ giữa Việt Nam – Campuchia thời gian gần đây” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn;
119 07 -HD/BTGHU 25/02/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 17/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền của huyện như sau:
120 11 - TB/TG 22/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 20 – KH/BTGTU ngày 21/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức tập huấn triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo đến các đồng chí báo cáo viên tham dự hội nghị
121 18 - KH/TG 16/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016.
122 28 -CV/TG 28/02/2016 Năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy sưu tầm và biên soạn Cuốn Tài liệu giảng dạy và học tập Lịch sử địa phương (dùng cho các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bù Đăng). Tháng 3/2013 cuốn tài liệu được ban hành và đưa vào giảng dạy, học tập trong các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.
123 17 - KH/TG 15/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016
124 32 -CV/BTG 13/03/2016 Thời gian qua, công tác phối hợp, thông tin hai chiều giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành trong khối khoa giáo chưa được thường xuyên, liên tục, việc cung cấp thông tin, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy.
125 27 -CV/TG 13/12/2016 Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016. Theo đó, tháng 3/2016 Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, giai đoạn 2011-2015.
126 06 -HD/BTGHU 18/02/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 03/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
127 51-CV/BTG 06/06/2016 Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BTG ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thông tin thời sự quý II/2016. Để thống nhất tài liệu sử dụng cho việc thông tin một cách chính thống
128 16 -KH/TG 02/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập kế hoạch thông tin thời sự quý II/2016 cho khối cơ quan và khối xã, thị trấn
129 01 KH/BDV - QS - CA 24/01/2016 Căn cứ Chương trình phối hợp số 01 CTr/BDVHU-QSH-CAH ngày 19/01 /2016 giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Ban CHQS huyện, Công an huyện về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là chương trình phối hợp);
Để Chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị các cấp triển khai thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện (gọi tắt là các đơn vị LLVT) xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2016 như sau:
130 15 -KH/TG 30/05/2016 Khảo sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
131 18 - KH/BCĐ 01/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của huyện, căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra
132 08 - TM/BTG 29/05/2016 Họp Bộ phận giúp việc của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh
133 14 -KH/BTG 24/05/2016 Thực hiện theo Kế hoạch số 16 – KH/BTGTU, ngày 23/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2016 bằng hình thức trực tuyến”.
134