Văn bản theo người ký: Trưởng Ban

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 15 -KH/TG 30/05/2016 Khảo sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
150 18 - KH/BCĐ 01/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của huyện, căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra
151 08 - TM/BTG 29/05/2016 Họp Bộ phận giúp việc của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh
152 14 -KH/BTG 24/05/2016 Thực hiện theo Kế hoạch số 16 – KH/BTGTU, ngày 23/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2016 bằng hình thức trực tuyến”.
153 10 - TB/BTG 22/05/2016 Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016; từ ngày 4 – 6/5/2016, tại Trung tâm BDCT huyện đã diễn ra lớp tập huấn
154 47-CV/BTG 12/05/2016 Nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII vào cuộc sống; thực hiện Công văn số 188-CV/BTGTU ngày 11/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến”,
155 22 -CV/BDVHU 12/05/2016 Phối hợp thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
156 46 - CV/TG 11/05/2016 Thực hiện Kế hoạch số 21 - KH/TU ngày 10/5/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc tổ chức gặp mặt các gương điển hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016
157 45 - CV/BTGHU 08/05/2016 Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đông đảo cử tri trong toàn huyện có thêm thông tin, làm cơ sở trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021;
158 05 -TB/BTG 21/01/2016 Nhằm tăng cường việc truy cập thông tin trên trang thông tin điện tử của Huyện ủy Bù Đăng, nâng cao hiệu quả truy cập qua đó thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện việc tiết kiệm và giảm chi phí in ấn, photocoppy văn bản điều hành của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; tránh tình trạng thất lạc văn bản trong thời gian qua;
Kể từ tháng 01/2016 trở đi, Ban Tuyên giáo Huyện ủy bắt đầu thực hiện việc đăng tải các văn bản điều hành của Ban Tuyên giáo trên website Huyện ủy Bù Đăng, không phát hành văn bản giấy; lộ trình thực hiện như sau:
159 05 -HD/BTGHU 21/01/2016 Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 14/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016”; trên cơ sở tình hình thực tế của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016 như sau:
160 12 -KH/BTG 24/04/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2016
bằng hình thức trực tuyến.
161 127-CV/BTGHU 20/03/2015 Đề cương phục vụ công tác 110 năm Hà Huy Tập.
162 23 -CV/BTG 20/01/2016 Thực hiện công văn số 69-CV/BTGTU ngày 19/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đăng ký mua tài liệu tham khảo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016;
Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đặt mua tài liệu như sau:
163 01-KHLT/BTG-PGD&ĐT 11/07/2019 Kế hoạch liên tịch giữa BTGHU và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
164 47-TM/BTGHU 10/07/2019 Thư mời số 47 của BTGHU về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
165 60-TB/BTCHU 08/07/2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy_ Nguyễn Tuấn Anh
166 04-CV/BCĐ 07/07/2019 Công văn số 04 của BCĐ571 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy về xây dựng nhà "Nghĩa tình đảng viên"đợt 1/2019
167 TB60 01/07/2019 Thông báo số 60 của BTG Huyện ủy về Hội nghị BCV trực tuyến tháng 7 năm 2019
168 65-KH/BTGHU 20/06/2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
169 27-KH/BDVHU 19/06/2019 Kế hoạch sơ kết 6 tháng đầu năm công tác dân vận
170 PLDV 30/11/2017 Các văn bản phục vụ đánh giá chất lượng, phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017
171 37-TM/TC 31/01/2017 về dự Hội nghị triển khai công tác đánh giá, phân loại cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
172 69-CV/TC 21/11/2017 “V/v đăng ký mua cuốn Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ
173 70-CV/TC 21/11/2018 về thực hiện Mẫu nhận xét đảng viên theo qui định 76
174 454-CV/TC 12/11/2017 V/v lập các biểu mẫu thống kê đảng viên
175 38-TB/TC 12/11/2017 về cử cán bộ đi nghỉ dưỡng Xuyên Việt 2017
176 36-HD/TC 29/10/2017 về chấm điểm thi đua công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
177 36-TB/TC 09/10/2017 Về việc Cử đoàn Nữ kháng chiến đi nghỉ dưỡng năm 2017
178 65-CV/TC 09/10/2017 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp LLCT năm 2018
179 63-CV/TC 12/09/2017 Công văn số 63-CV/TC của BTCHU về báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
180 HD/BTCTU 09/11/2016 Điều chỉnh, bổ sung báo cáo kiểm điểm Đảng viên
181 60 -TB/BTCHU 09/06/2019 Thông báo số 60 (khẩn) của BTCHU về việc tổ chức đưa đoàn cán bộ, đảng viên huy hiệu 40,45 năm tuổi đảng và nữ kháng chiến đi khám sức khỏe
182 59 - TB/BTCHU 30/05/2019 Thông báo số 59 của BTCHU
183 58 - TB/BTCHU 13/05/2019 Thông báo số 58 của BTCHU
184 117 - CV/BTCHU 13/05/2019 Công văn 117 của BTC HU
185 Số 110 - CV/BTCHU 28/02/2019 Công văn số 110 của BTCHU về lập danh sách CB,CC,VC
186 109 - CV/TC 11/02/2019 Công văn 109 của BTCHU
187 105-CV/BTCHU 03/12/2018 Công văn số 105 của Ban Tổ chức Huyện ủy
188 Thông báo số 53-TB/BTC 11/11/2018 Tải thông báo 53 về máyThông báo 345 của tỉnh
189 51-TB/TC 06/11/2018 Thông báo số 51-TB/TC
190 52 - TB/TC 28/10/2018 Tải Thông báo chữ ký đ/c Nguyễn Thị Vân Hương
191 95-CV/TC 18/06/2019 Công văn số 95-CV/TC
192 02-TB/SKCB 19/03/2018 Thông báo số 02-TB/SKCB v/v làm thẻ khám chữa bệnh cho cán bộ, đảng viên Huyện ủy quản lý
193 41- TB/TC 42-TB/TC 04/03/2019 Thông báo 41, 42-TB/TC về Phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đảng và chiêu sinh lớp nhận thức về Đảng năm 2018
194 78-CV/TC 21/02/2018 Công văn số 78-CV/TC của Ban Tổ chức về rà soát quy hoạch năm 2018
195 44-TM/TC 28/01/2018 Thư mời Hội nghị tổng kết Công tác tổ chức XDĐ năm 2017 (khẩn)
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây