Văn bản theo chủ đề: Kế Hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 117-KH/HU 29/11/2019 Kế hoạch 117-KH/HU: Tổ chức một số hoạt động trọng tâm tháng 11/2019
2 116-KH/HU 27/11/2019 Kế hoạch 116-KH/HU: Về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2019
3 Các VB phân loại (rar) chính thức 26/11/2019 Các văn bản của BTCTU về phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 (chính thức), các đơn vị căn cứ để thực hiện
4 30-KH/BDVHU 06/11/2019 Kế hoạch 30 của BDVHU về việc vận động quần chúng thực hiện tốt đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng huyện Bù Đăng (14/12/1974-14/12/2019)
5 71-KH/BTGHU 14/10/2019 Kế hoạch 71 của BTGHU tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin thời sự quý III/2019 cho đảng viên khối cơ quan và các xã, thị trấn (thay cho Kế hoạch 70-KH/BTGHU ngày 11/10/2019)
6 70-KH/BTGHU 11/10/2019 Kế hoạch số 70 của BTGHU tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin thời sự quý III/2019 cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan huyện và các xã, thị trấn
7 113-KH/HU 19/09/2019 Kế hoạch 113-KH/HU: Tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 29 (mở rộng) Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
8 DS 18/09/2019 Danh sách thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Bù Đăng năm 2019
9 111-KH/HU 30/08/2019 Kế hoạch 111 của HU tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019
10 69-KH/BTGHU 26/08/2019 Kế hoạch 69 của BTGHU về việc Tổ chức hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9/2019
11 28-KH/BDVHU 21/08/2019 Kế hoạch 28 của BDVHU kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
12 68-KH/BTGHU 22/07/2019 Kế hoạch 68 của BTGHU về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
13 01-KHLT/BTG-PGD&ĐT 20/07/2019 Kế hoạch liên tịch số 01 giữa BTGHU và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 (Đăng nhắc lại)
14 01 - KH/ĐKT3 20/09/2016 Kế hoạch kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy
15 22 - KH/TG 18/07/2019 Kế hoạch số 22 của Ban Tuyên giáo HU về việc kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2016
16 23 - KH/TG 18/10/2016 Kế hoạch số 23 của Ban Tuyên giáo HU về tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt 2/2016
17 24 -KH/BTG 18/07/2019 Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2016
18 Số -KH/HU “Dự thảo” 01/11/2016 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các cơ sở đảng tham khảo để chuẩn bị trước dự thảo Kế hoạch của đơn vị)
19 20 -KH/BTG 25/08/2016 Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2016 bằng hình thức trực tuyến.
20 16/KH-HU 12/05/2016 Kế hoạch số 16 của Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
21 19 -KH/BTGHU 25/07/2016 Phân công triển khai tại các lớp chính trị hè cho giáo viên năm 2016
22 02 -KH/ĐKT 18/07/2019 Kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2016
23 01 -KHLT/BTG – PGD&ĐT 11/07/2016 Thực hiện Hướng dẫn số 11 – HD/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc bồi dưỡng chính trị, hè năm 2016 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân
24 10 -KH/TG 23/03/2016 Kế hoạch thông tin thời sự tháng 3/2016
25 09 -KH/BTG 22/03/2016 Kế hoạch số 09-KH/BTG Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2016
26 01 - KH/HU 29/06/2016 Căn cứ nội dung, chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn công tác được phân công của Huyện ủy (Đoàn 2 theo Quyết định số: 150 - QĐ/HU, ngày 24/6/2016) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng trực thuộc
27 18 - KH/TG 17/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016.
28 17 - KH/TG 16/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác điều tra dư luận xã hội sau thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm bắt một số thông tin trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đợt khảo sát bằng phiếu thăm dò dư luận xã hội đợt 1 – 2016
29 16 -KH/TG 03/06/2016 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chương trình định kỳ năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lập kế hoạch thông tin thời sự quý II/2016 cho khối cơ quan và khối xã, thị trấn
30 01 KH/BDV - QS - CA 25/01/2016 Căn cứ Chương trình phối hợp số 01 CTr/BDVHU-QSH-CAH ngày 19/01 /2016 giữa Ban Dân vận Huyện ủy với Ban CHQS huyện, Công an huyện về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là chương trình phối hợp);
Để Chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị các cấp triển khai thực hiện, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban CHQS huyện, Công an huyện (gọi tắt là các đơn vị LLVT) xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2016 như sau:
31 01-KH/BCĐ 22/01/2016 Thực hiện Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ huyện Bù Đăng ban hành kèm theo Quyết định số 100-QĐ/HU ngày 20/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nay, Ban chỉ đạo QCDC huyện xây dựng kế hoạch hoạt động, biểu điểm thi đua năm 2016, như sau:
32 15 -KH/TG 31/05/2016 Khảo sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
33 18 - KH/BCĐ 02/06/2016 Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) của huyện, căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra
34 14 -KH/BTG 25/05/2016 Thực hiện theo Kế hoạch số 16 – KH/BTGTU, ngày 23/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2016 bằng hình thức trực tuyến”.
35 13 -KH/BTG 13/05/2016 Ngày 22/5/2016 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Để kịp thời nắm bắt tình hình công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện.
36 12 -KH/BTG 25/04/2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2016
bằng hình thức trực tuyến.
37 09- KH/HU 07/10/2016 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị TW 13 (khóa XI)
38 01-KHLT/BTG-PGD&ĐT 12/07/2019 Kế hoạch liên tịch giữa BTGHU và Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
39 107-KH/HU 09/07/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27 (Mở rộng) bẳng hình thức trực tuyến
40 01-KH/BCĐ 33 05/07/2019 Kế hoạch khảo sát và phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân
41 105-KH/HU 28/06/2019 Kế hoạch 105 của HU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý NN đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
42 67-KH/BTGHU 28/06/2019 Kế hoạch 67 của BTGHU tổ chức TTTS cho toàn thể đảng viên khối cơ quan và các xã thị trấn quý II (thay cho kế hoạch 66, có thay đổi thời gian các lớp)
43 66-KH/BTGHU 26/06/2019 Kế hoạch 66 của BTGHU Thông tin thời sự định kỳ quý II/2019 cho đảng viên khối cơ quan huyện và các xã, thị trấn
44 65-KH/BTGHU 21/06/2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
45 27-KH/BDVHU 20/06/2019 Kế hoạch sơ kết 6 tháng đầu năm công tác dân vận
46 02-KH/ĐKT 27/06/2018 Tải kế hoạch 02 về máy
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây