Văn bản theo chủ đề: Kế Hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 137-KH/HU 17/03/2024 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam năm 2024
2 KH số 42-KH/BTGHU 22/02/2024 KH 42 tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho đảng viên quý I-2024
3 KH số 41-KH/BTGHU 20/02/2024 KH 41 công tác năm 2024 BTG Huyện ủy
4 KH số 40-KH/BTGHU 01/02/2024 Kế hoạch 40 về công tác lý luận chính trị năm 2024
5 KH số 37-KH/BTGHU 29/01/2024 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024
6 KH số 35-KH/BTGHU 02/01/2024 KH TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024
7 Số 34-KH/BTGHU 22/08/2023 Kế hoạch thông tin thời sự quý 3-2023
8 Số 33-KH/BTHGU 02/08/2023 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
9 KH-31/BTGHU 12/07/2023 Kế hoạch phát động cuộc thi tìm hiểu về ngành Tuyên giáo
10 67-KH/HU 21/09/2022 Kế hoạch 67-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở tháng 10/2022
11 23 - KH/BTGHU 28/08/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết với chủ đề "Cuộc sống quanh ta"
12 61-KH/HU 18/08/2022 Kế hoạch 61-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 8/2022
13 22 - KH/BTGHU 19/07/2022 Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục
14 21 - KH.BTGTU 19/07/2022 KH tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 17 - CT/TU về tiếp cận, xử lý và chia sẽ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện
15 20 - KH/BTGHU 12/07/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý III/2022 (các đơn vị lấy bản này)
16 16 - KHLT/BTG - TTCT 29/06/2022 Kế hoạch tập huần kỹ năng quản lý, sử dụng các ứng dụng trên Google cho cán bộ cơ sở
17 19 - KH/BTGHU 05/06/2022 Tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các đoàn thể ở cơ sở
18 18 - KH/BTGHU 24/05/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý II năm 2022
19 04 - KH/BBS 25/04/2022 KH khảo sát giảng dạy lịch sử địa phương
20 03 - KH/BCĐ 21/04/2022 Kế hoạch tái bản, bổ sung cuốn Truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Nghĩa Trung anh hùng
21 02 - KH/BCĐ 295 21/04/2022 Kế hoạch tái bản, bổ sung các bộ tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương năm 2022
22 01 - KH/BCĐ 295 21/04/2022 KH tán bản, bổ sung lịch sử địa phương và tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương từ năm 2022 - 2025
23 48-KH/HU 13/04/2022 Kế hoạch 48-KH/HU: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
24 13 - Ctr/BTGHU 03/03/2022 Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022
25 12 - KH/BTGHU 17/02/2022 Kế hoạch tổ chức TTTS định kỳ quý I/2022
26 43-KH/HU 16/02/2022 Kế hoạch 43-KH/HU: Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 02/2022
27 07 - KH/BCĐ 04/01/2022 kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử năm 2022
28 06 - KH/BCĐ các ngảy lễ 04/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022
29 03 - KH/TTCT - BTGHU 01/12/2021 báo cáo tổng hợp so sánh của các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn huyện năm 2021
30 38-KH/HU 29/11/2021 Kế hoạch 38-KH/HU: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025
31 36-KH/HU 18/11/2021 Kế hoạch 36-KH/HU: Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
32 11 - KH/BTGHU 03/11/2021 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 năm 2021 và các quy định trung ương
33 31-KH/HU 27/10/2021 Kế hoạch 31-KH/HU:Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”
34 10 - KH/BTGHU 11/10/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức 2021
35 28-KH/HU 23/09/2021 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 23/3/2021 của BTV TU v/v thực hiện chình sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Bù Đăng giai đoạn 2021-2025
36 22-KH/HU 24/08/2021 Kế hoạch 22-KH/HU: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của TU về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Bù Đăng
37 08 - KH/BTGHU 19/08/2021 Kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 05 - NQ/TU và Kế hoạch số 22 - KH/HU về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh covid 19
38 18-KH/HU 10/06/2021 Kế hoạch số 18 của Huyện ủy về tổ chức HN trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT và HN học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021
39 17-KH/HU 13/05/2021 Kế hoạch 17-KH/HU: Tổ chức lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/20211) và Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (giai đoạn 2016-2021)
40 16-KH/HU 08/04/2021 Kế hoạch 16-KH/HU: Tổ chức hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi huyện Bù Đăng nam8 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 2020-2025
41 14-KH/HU 30/03/2021 Kế hoạch 14-KH/HU: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận
42 12-KH/HU 22/03/2021 Kế hoạch 12-KH/HU: v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
43 01/KH - TBTTBC 21/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
44 01-KHLT 17/03/2021 Kế hoạch mở lớp tập huấn công tác kiểm tra giám sát năm 2021
45 01 KHLT/VP - TTCT 15/03/2021 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác văn phòng cấp uỷ năm 2021
46 Số 01-KHLT/UBKT-TTCT ngày 15/3 15/03/2021 Kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
47 10 - KH/HU 14/03/2021 Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và tổ chức khen thưởng các tập thể điển hình giai đoạn 2016 - 2021
48 06 - KH/BCĐ 09/03/2021 Kế hoạch công tác của BCĐ huyện thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021
49 02/KH - BCĐ 28/02/2021 Kế hoạch tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021
50 05 - KH/BTGHU 17/12/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 12/2020
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây