Văn bản theo chủ đề: Thông Báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1178-TB/HU 06/05/2024 Thông báo 1178-TB/HU: Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
2 TT02 20/02/2024 Thông tin nội bộ tháng 2-2024
3 1045-TB/HU 23/12/2023 Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án
trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 – 2023)
4 1014-TB/HU 01/12/2023 1012-TB/HU:Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
5 Số 894-TB/HU 26/10/2023 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở tháng 10-2023
6 Số 73-TB/BTGHU 26/06/2023 Thông báo hội nghị TTTS cho đảng viên quý II-2023
7 735-TB/HU 13/04/2023 Hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cơ sở, tháng 4/2023
8 734-TB/HU 13/04/2023 Hội nghị báo cáo viên trực tuyến cấp tỉnh tháng 4/2023về tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho lực lượng hải quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
9 683-TB/HU 14/02/2023 Thông báo 683-TB/HU: Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023
10 629-TB/HU 22/11/2022 629-TB/HU:Thay đổi thời gian tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11 628-TB/HU 17/11/2022 Thông báo 628-TB/HU:tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
12 595-TB/HU 19/10/2022 Thông báo 595-TB/HU:Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 587-TB/HU 10/10/2022 587-TB/HU: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
14 63 - TB/BTGHU 04/10/2022 Thông báo Hội nghị trực tuyến triển khai học tập NQTW 5 - khoá XIII
15 63-TB/BTGHU 03/10/2022 Thông báo Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết TW5-khoá XIII
16 Thông báo 62-TB/BTGHU 19/09/2022 Thông báo Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý 3-2022
17 18 - TB/BDVHU 05/09/2022 Thông báo tập huấn công tác Dân vận năm 2022
18 61 - TB/BTGHU 29/08/2022 Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký và số điện thoại Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
19 05-TB/TTCT 18/08/2022 Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khoá 2
20 16 - TB/BDVHU 08/08/2022 Thông báo dời nơi làm việc của ban Dân vận Huyện uỷ
21 60-TB/BTGHU 03/08/2022 Thông báo Hội nghị BCV tháng 8-2022
22 58 - TB/BTGHU 01/08/2022 Dời thời gian tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý III/2022
23 57 - TB/BTGHU 01/08/2022 TB hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 17 của Tỉnh uỷ về tiếp cận, xử lý là chia sẽ thông tin trên mạng xã hội cho đảng viên
24 541-TB/HU 18/07/2022 Thông báo 541-TB/HU: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
25 Số 540-TB/HU 09/07/2022 Thông báo Hội nghị trực tuyến TTTS định kỳ cho cán bộ huyện và cơ sở
26 Số 57-TB/BTGHU 03/07/2022 Hội nghị BCV tháng 7-2022
27 Số 56-TB/BTGHU 23/06/2022 Thông báo Hội nghị BCV tháng 6-2022
28 55 - TB/BTGHU 15/06/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên BTGHU
29 504-TB/HU 03/06/2022 Thông báo 504-TB/HU:Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về công tác biên giới đất liền năm 2022
30 02 - TB/BQLL 02/06/2022 Kết quả thành phần tham dự hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thi 05 - CT/TW và Hội nghị quán triệt NQ số 06 - NQ/TW của Bộ Chính trị
31 137 - CV/BTGHU 13/05/2022 Thông báo kết quả xét khen thường thực hiện tốt Chỉ thị 05 năm 2022
32 498-TB/HU 12/05/2022 Thông báo 498-TB/HU: V/v tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
33 53 - TB/BTGHU 07/05/2022 Thông báo Hội nghị trực tuyến BCV tháng 5
34 52 - TB/BTGHU 24/04/2022 Thông báo hội nghị tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022
35 51 - TB/BTGHU 18/04/2022 Thông báo kết quả hội nghị thống nhất việc triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền năm 2022
36 50 - TB/BTGHU 18/04/2022 Kết quả hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2022
37 44-TB/BTCHU 15/04/2022 Thông báo số 44 của BTC HU về việc chiêu sinh các lớp Trung cấp LLCT mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước năm 2022
38 49 - TB/BTGHU 12/04/2022 Thông tin thời sự định kỳ quý I/2022
39 48 - TB/BTGHU 31/03/2022 Thông báo hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2022
40 463-TB/HU 29/03/2022 Thông báo 463 của HU về việc tham dự HN triển khai thực hiện Đề án 03 và Kế hoạch 64 của Tỉnh ủy về công tác chính trị tư tưởng
41 47 - TB/BTGHU 28/03/2022 Thông báo hoãm thời gian hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý I/2022
42 46 - TB/BTGHU 22/03/2022 Thông báo Hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý I/2022
43 01-TB/BQL 08/03/2022 Thông báo kết quả thành phần dự Hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo cũa huyện và cơ sở tháng 02/2022
44 44 - TB/BTGHU 25/02/2022 Thông báo Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2022
45 01 - TB/TTCT 15/02/2022 Thông báo nhập học lớp đảng viên mới khoá I/2022 (kèm danh sách)
46 11 - TB/BTDHU 19/01/2022 Thông báo thay đổi địa điểm hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2021
47 43 - TB/BTGHU 17/01/2022 Hội nghị BCV trực tuyến tháng 01/2022
48 41 - TB/BTGHU 15/12/2021 TB kết quả phân loại thi đua công tác Tuyên giáo năm 2021
49 15 - TB/TTCT 23/11/2021 Thông báo mở lớp tập huấn - bồi dưỡng năm 2022
50 40 - TB/BTGHU 18/11/2021 Kết quả tham dự hội nghị báo cáo viên tháng 11/2021
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây