STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
151 44-TM/TC 28/01/2018 Thư mời Hội nghị tổng kết Công tác tổ chức XDĐ năm 2017 (khẩn)
152 PLDV 30/11/2017 Các văn bản phục vụ đánh giá chất lượng, phân loại TCCS Đảng, đảng viên năm 2017
153 69-CV/TC 21/11/2017 “V/v đăng ký mua cuốn Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ
154 38-TB/TC 12/11/2017 về cử cán bộ đi nghỉ dưỡng Xuyên Việt 2017
155 454-CV/TC 12/11/2017 V/v lập các biểu mẫu thống kê đảng viên
156 37-TB/HU 02/11/2017 về cử cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Miền Trung
157 36-HD/TC 29/10/2017 về chấm điểm thi đua công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
158 65-CV/TC 09/10/2017 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp LLCT năm 2018
159 36-TB/TC 09/10/2017 Về việc Cử đoàn Nữ kháng chiến đi nghỉ dưỡng năm 2017
160 63-CV/TC 12/09/2017 Công văn số 63-CV/TC của BTCHU về báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
161 34-TB/TC 22/08/2017 Danh sách đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng
162 231 -TB/HU 09/08/2017 Triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
163 52 - CV/TC 03/07/2017 “V/v làm thủ tục, hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị khi đủ điều kiện”
164 51 - CV/TC 15/06/2017 "V/v tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2017-2020”
165 51-CV/BTC 15/06/2017 về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2020
166 26 - TB/BTC 19/04/2017 V/v chiêu sinh lớp nhận thức về Đảng năm 2017
167 23 -TB/TC 19/03/2017 Phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2017
168 49-/CV-HU 19/03/2017 Công văn số 49 của Ban Tổ chức HU về việc đăng ký cho cán bộ, đảng viên có Huy hiệu từ 45 tuổi Đảng trở lên đi tham quan, nghỉ dưỡng năm 2017 (kèm các biểu mẫu đăng ký)
169 37-TM/TC 31/01/2017 về dự Hội nghị triển khai công tác đánh giá, phân loại cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
170 14 - TM/TG 10/01/2017 Thông báo số 59 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2019 Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016
171 09 -HD/BTGHU 03/01/2017 Hướng dẫn số 09 của Ban Tuyên giáo HU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
172 22 -TB/TG 29/12/2016 Thông báo số 22 của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập NQ Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI (có điều chỉnh, bổ sung thành phần BCV đứng lớp tại các xã và hướng dẫn viết bài thu hoạch)
173 84 -CV/BTG 28/12/2016 Công văn số 84 của Ban Tuyên giáo HU về việc thực hiện gửi văn bản về Ban Tuyên giáo HU qua hộp thư điện tử
174 21 -TB/TG 28/12/2016 Thông báo số 21-TB/BTGHU của Ban Tuyên giáo HU về việc tổ chức học tập Nghị quyết HN lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII
175 72 - BC/TG 26/12/2016 Báo cáo số 72 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả công tác kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2016
176 83 -CV/BTG 15/12/2016 Công văn số 83 của Ban Tuyên giáo HU về việc tiếp tục định hướng tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước.
177 27 -CV/TG 13/12/2016 Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016. Theo đó, tháng 3/2016 Thường trực Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, giai đoạn 2011-2015.
178 05-TM/TG 13/12/2016 Thực hiện theo Đề cương Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bù Đăng. Là đơn vị có người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, để đảm bảo đúng trình tự giới thiệu người ra ứng cử. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo cơ sở thảo luận, giới thiệu người ứng cử.
179 40 -CV/BTGTU 12/12/2016 Công văn số 401 ngày 13/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
180 20 - TB/TG 08/12/2016 Thông báo số 20 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm công tác Tuyên giáo năm 2016 đối với các cơ sở đảng trực thuộc HU (Thay cho Thông báo số 16 ngày 28/11/2016)
181 19 - TB/BTG 08/12/2016 Thông báo số 19 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03 và kỷ cương kỷ luật hành chính năm 2016 (Thay cho Thông báo số 17 ngày 28/11/2016)
182 81 -CV/TG 04/12/2016 Công văn số 81-CV/HU ngày 5/12/2016 của Ban Tuyên giáo HU v/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước.
183 18 - TB/TG 29/11/2016 Thông báo số 18 ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo HU về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên Tháng 12/2016 tại tỉnh (bằng hình thức trực tuyến).
184 17 - TB/BTG 27/11/2016 Thông báo số 17 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với các cơ sở đảng năm 2016
185 16 - TB/TG 27/11/2016 Thông báo số 16 của Ban Tuyên giáo HU về kết quả chấm điểm công tác tuyên giáo năm 2016 đối với các cơ sở đảng
186 17- HD/TC 09/11/2016 Tiêu chuẩn, biểu điểm đánh giá công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016
187 HD/BTCTU 09/11/2016 Điều chỉnh, bổ sung báo cáo kiểm điểm Đảng viên
188 79 -CV/BTG 09/11/2016 Công văn số 79 của Ban Tuyên giáo HU về việc đính chính nội dung khẩu hiệu trang trí hội trường
189 Số -KH/HU “Dự thảo” 31/10/2016 Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các cơ sở đảng tham khảo để chuẩn bị trước dự thảo Kế hoạch của đơn vị)
190 23 - KH/TG 17/10/2016 Kế hoạch số 23 của Ban Tuyên giáo HU về tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt 2/2016
191 76 - CV/TG 10/10/2016 CV số 76 của Ban Tuyên giáo HU về việc góp ý vào dự thảo BC công tác Tuyên giáo và khoa giáo Quý III/2016
192 09- KH/HU 06/10/2016 Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị TW 13 (khóa XI)
193 DS 06/10/2016 Mẫu danh sách trích ngang của cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện
194 14 - TB/TG 05/10/2016 Thông báo số 14 của Ban Tuyên giáo HU về việc tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2016
195 01 - KH/ĐKT3 19/09/2016 Kế hoạch kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy
196 71 - CV/BTG 13/09/2016 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bản Thông báo nội bộ Thông tin phục vụ nhân dân và Tủ sách ở cơ sở
197 20 -KH/BTG 24/08/2016 Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2016 bằng hình thức trực tuyến.
198 67- CV/TG 21/08/2016 V/v gửi tài liệu triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
199 08 - HD/BTG 17/08/2016 Hướng dẫn 08 ngày 17/8/2016 của Ban Tuyên giáo HU (có điều chỉnh nội dung khẩu hiệu) về việc trang trí cờ Đảng, cờ nước, hội trường sau Đại hội
200 66 - CV/TG 16/08/2016 V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cấp xã, thị trấn.
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây